Ventilation

Drift- och skötselinstruktioner för självdragsventilation

Lägenheterna ventileras enligt självdragsprincipen, vilket innebär att ventilationen sker utan hjälp av fläktar. Friskluft tas in via spaltventiler i ovankant på fönster, luckor som sitter på yttervägg, genom fönstervädring samt genom otätheter i byggnaden. Frånluft/utsug av luft sker via de ventiler/spjäll som finns på väggar i kök, badrum, WC och ibland även i sovrum och klädkammare, dessa sitter på innerväggar.

Det viktigt att frånluft-/utsugningsventiler och friskluftsventiler är rena och tillräckligt öppna för att motståndet för luftens passage genom ventilerna skall bli så lågt som möjligt.

För att systemet skall fungera som tänkt, är det viktigt att se till att ersättningsluft (uteluftstillförsel) i tillräcklig mängd kan komma in i lägenheten. Därför finns friskluftsintag, s.k. spaltventiler ovanför fönstren. Det är viktigt att dessa ventiler är öppna för att inte skapa problem i ventilationssystemet.

Skötselanvisningar:
För att självdragssystemet skall fungera som bäst skall följande punkter beaktas:

 • Det är förbjudet att installera fläktar i frånluftskanaler, och att koppla in köksfläkt till frånluftskanal.
 • Ventiler/spjäll skall ha tillräckliga öppningar och vara väl rengjorda. Springan i en s.k. tallriksventil bör vara mellan 20-25 mm. Kanaler innanför ventiler ska också rengöras.
 • Håll öppet mot uteluften så mycket som möjligt genom att ha spaltventiler i ovankant på fönster öppna och rengjorda.
 • När eldning förekommer i öppna spisar bildas ett ännu större undertryck i lägenheten vilket betyder att ytterligare friskluft måste släppas in. Då skall den extra friskluftsventilen i yttervägg öppnas fullt.
 • Vid matlagning kan ett fönster eller balkongdörr längst bort från köket öppnas, alltså ej köksfönstret. Då är risken som minst att matos sprider sig i lägenheten eller mellan lägenheter via trapphus.
 • Om baksug (luft kommer in istället för att sugas ut) uppkommer i någon ventilationskanal, brukar det oftast gå att vända på detta genom att öppna ett fönster eller balkongdörr.
 • Filter i kolfilterfläktar skall bytas med jämna mellanrum beroende på hur frekvent fläkten används. Se fabrikantanvisningar.
 • Efter bad/dusch öppna gärna ett fönster (ej i badrummet) för att öka flödet mot badrummet, så går uttorkningen snabbare. Lämna dörren till badrummet på glänt. Badrumsdörren ska ha en luftspalt i överkant/underkant för att luften ska kunna flöda fritt. Om den är för liten eller inte finns, bör dörren stå på glänt.
 • Det är viktigt för ventilationens funktion att ventilerna hålls rena. Medlem ansvarar för att hålla alla ventilerna rena.

Vanliga problem i självdragshus

Lukter från andra lägenheter/trapphus
Detta beror ofta på att friskluftsventiler är stängda. Luft sugs alltid ut ur lägenheten via utsugsventilerna. Om friskluftsventilerna är stängda sugs luft in i lägenheten från grannar/trapphus i stället för frisk uteluft. Ibland kan lukter spridas pga. baksug (se nedan).

Åtgärd:
Håll fönsterventiler öppna.

Det blir immigt i badrummet efter att ha duschat
Blir det immigt i badrummet efter dusch och tar det lång tid att få bort?

Åtgärd:
Låt badrumsdörren stå på glänt efter användning så att luftflödet genom rummet säkerställs. De över- underluftsspalter som finns vid badrumsdörren räcker ofta inte om dörren är stängd, låt den stå på glänt.

Dragigt i lägenheten
Känns det dragigt i lägenheten?

Åtgärd:
Håll alla friskluftsventiler öppna, utsugsventilen i köket svagt öppen och badrummets utsugsventil öppen. Drag från utsugsventiler skall aldrig förekomma. Baksug har i så fall uppstått (se nedan).

Baksug från utsugsventiler
Baksug innebär att kall uteluft blåser in i lägenheten genom en utsugsventil. I regel beror detta på att det kommer in för lite friskluft genom friskluftsventilerna, varvid luften strömmar in där den kan. Antingen genom glipor i lägenhetsdörren (trapphuseluft kommer in) eller genom att luften ”vänder” och strömmar in genom en utsugsventil.

Åtgärder när baksug uppstått:

 • Håll fönsterventiler öppna och öppna om möjligt ett fönster tillfälligt.
 • Se till att utsugsventilen med baksug är i fullt öppet läge och de/den andra utsugsventilen nästan stängd.
 • Om det är svårt att få luften att ändra riktning kan man värma luften genom att blåsa in med en hårtork intill kanalen med baksug.
 • Kontrollera med t.ex. en bit hushållspapper att luftriktningen vänder i ventilen med baksug. Bästa metoden är dock att, i förebyggande syfte, hålla fönsterventilerna öppna och köksventilen i minimiläge.