Renoveringar

Nedan finns en lista på de senaste renoveringarna som är genomförda i huset och vissa planerade.

 • Installation av råttstopp 2017
 • Ny fjärrvärmeväxlare 2017
 • Nya tappvattenstammar 2017
 • Relining av spillvattenstammar 2017
 • OVK 2017
 • Nya tvättmaskiner, april 2016
 • Tak: Renoverat 2014
 • Balkonggolv och balkongfasad: Renoverade 2014
 • Entrétak: Renoverade 2014
 • Tvättstugor: Ytskikt åtgärdat 2011. Ny torktumlare 2011. Övrig utrustning 2016.
 • Entrédörrar: Nya 2010
 • Statuskontroll av lägenheter och lokaler: 2009
 • OVK: 2009
 • El: Omdragen i hela fastigheten 2001
 • Avloppsstammar: Original, spolades 2001. Planerad relining 2017
 • Tappvattenstammar: Kallvatten – original, varmvatten – 1980-tal. Pågående renovering.
 • Fasad: 1999
 • Trapphus: cirka 1998
 • Gård: Ny markbeläggning 1996
 • 3-glasfönster: 1988

Individuell mätning av vatten och el
På årsstämman 2014 beslutades att införa individuell mätning av varmvatten i föreningen. Även införande av gemensamt elabonnemang. Detta är inte genomfört i föreningen.

Injustering av värme
Under 2016-2017 kommer värmesystemet att justeras.

Underhållsplan är uppdaterad 2015.