Miljöarbete

Källsortering
Föreningen har en egen källsortering.

Tvättstugor
Föreningen uppmanar alla medlemmar att tvätta miljösnålt.

Värmeförsörjning
Föreningen har värmeförsörjning via fjärrvärme. Värmen som går ut i lägenheterna regleras efter en central termostat för att minimera energiåtgången.

Ditt ansvar som enskild medlem
Minimera åtgång av el, värme och varmvatten genom att:

  • Inte hålla en högre temperatur inomhus än nödvändigt.
  • Se till att dina fönster är ordentligt tätade.
  • Ej slösa på varmvatten.
  • Vädra korta stunder och inte i onödan på vintern.
  • Se till att dörrar och fönster är stängda i trapphus.
  • Frosta av frysen regelbundet, 1-2 gånger per år.
  • Byta ut gamla frysar/kylar mot moderna och energisnåla. Välj gärna en hög miljöklass på nya produkter.
  • Inte låta saker som drar ström stå i standby-läge. Dra ut laddare och adaptrar när de ej används.
  • Sopsortera enligt föreningens bestämmelser. Släng allt miljöfarligt avfall på miljöstation.
  • Byta ljuskällor till mer energisnåla och miljövänliga, tex LED eller lågenergi.