Lägenheter i huset

Antal lägenheter och lokaler
Huset har efter ett antal sammanslagningar idag 60 lägenheter och en lokal. (Från början bestod huset av 65 lägenheter och tre lokaler.)

Trappuppgångar
I huset finns sex trappuppgångar.

Balkonger
Alla lägenheter på våningsplan 2-4 har egen balkong.

Öppen spis
I några av lägenheterna finns fungerande öppen spis.

Vind
På vind finns ett förråd till varje lägenhet. På vinden finns även ett antal torkvindar.

Källare
I källaren finns ett förråd till varje lägenhet. I källaren finns även cykelparkering, verkstad/snickeri, tvättstugor och torkrum, styrelserum, toalett och två stycken duschrum/badrum.

Gården
På gården finns cykelparkering, sophus, uteplats. Gården är utformad så att man kan köra in med fordon vid behov. Kontakta styrelsen för att få tillgång till den stora grindens nyckel.