INFO: ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2022

Ordinarie föreningsstämma i Brf Häggen kommer att hållas genom poströstning den 16 maj 2022 kl. 18:00.
Av anledning till covid-pandemin har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning. Styrelsen i Brf Häggen har vid styrelsemöte beslutat att ordinarie föreningsstämma den 16 maj 2022 ska genomföras med enbart poströstning.

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat underlag för poströstning vilket alla medlemmar har fått i sina brevlådor. 

Har du inte fått denna information i din brevlåda, vänligen kontakta styrelsen@brfhaggen.se.

Årsredovisningen för 2021 hittar du i menyn till vänster (längst ner om du läser detta på telefonen) och de reviderade stadgarna hittar du här.

Poströsten ska senast ha inkommit till föreningen den sista helgfria vardagen före stämman, alltså fredagen den 13 maj. Denna ska lämnas i föreningens brevlåda i trappuppgång nr 3, alternativt scannas till styrelsens mail, styrelsen@brfhaggen.se. Har du ändrat dig och önskar rösta på nytt, räknas den senast daterade rösten.


Gällande styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman.
Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att:
• Skickas till medlemmen som ställt frågan
• Publiceras på föreningens hemsida – www.brfhaggen.se
• Publiceras i föreningens trapphus