Sopor & återvinning

För att sophanteringen ska fungera:

  • Fyll inte på i överfulla sopkärl. Vänta tills de är tömda.
  • Ställ inte sopor utanför kärlen.
  • Det är inte tillåtet att kasta grovsopor.
  • Det är inte tillåtet att kasta större sopmängder vid en flytt eller inflyttning.
  • Det är alltid trevligt om vi hjälps åt att hålla soprummen rena och städade.

Container
En gång om året (ibland två), på våren, beställer vi en container för grovsopor (ej miljöfarligt avfall) samt en elektronikbur. Detta brukar annonseras i god tid.

Återvinning
På gården finns kärl för sopor och återvinning av normala hushållssopor: matavfall, vanliga sopor, glas, metall, plast, tidningar och kartong, batterier och ljuskällor. I källaren i mangelrummet finns även kärl för återvinning av glödlampor/lysrör och batterier.

Läs direkt på kärlen eller i de infoblad som SYSAV skickar ut vad som ska sorteras i respektive kärl. Det är mycket vanligt att man slänger fel saker i återvinningen. Tänk generellt att det endast är förpackningar som ska återvinnas. Större kartonger och dylikt till Tv-apparater, möbler och annat (grovsopor) får slängas i container en gång om året när den finns tillgänglig eller lämnas på återvinningscentral. Under tiden får dessa grovsopor och skrymmande kartonger eller emballage förvaras i förråd. Om du har platsbrist kan du prata med styrelsen. Kontaktformulär.

Övriga sopor ska antingen slängas i de vanliga soporna eller lämnas till återvinningscentralerna om det är miljöfarligt eller kan återvinnas på annat sätt. Det finns också en farligt avfallsbil som stannar på Möllevångstorget 4 ggr/år. Du kan prenumerera på info om när bilen kommer via sms.

Närmsta miljöstation (för mindre miljöfarligt avfall) finns på Karlskronaplan. Närmsta återvinningscentral finns i Spillepengen, Sjölunda återvinningscentral. Mer info och öppettider kan du få på SYSAVs hemsida.