Trapphus, vind och källare

Vi har alla ett gemensamt ansvar för gemensamma utrymmen.
Det får absolut inte stå något som helst i gångar på vind eller i källare samt i trapphusen. Detta är både för att förhindra anlagda bränder och för att inget ska hindra en eventuell utrymning. Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” är vi skyldiga att hålla dessa utrymmen fria.

Vind och källare
Till varje lägenhet finns vinds- och källarförråd. Vid flytt är det bostadsrättsinnehavarens skyldighet att se till att dessa är tömda. Förråden ska alltid vara låsta.

Olåsta förråd låses av föreningen med jämna mellanrum.

Toalett och dusch
Det finns en toalett i källaren. Den ligger i anslutning till tvättstuga Eslövsgatan. Var vänliga städa efter er om ni använt toaletten. Föreningen tillhandahåller inte toalettpapper till toaletten. Ta med eget.

Dusch finns vid nedgång från trappa 5 i källaren. Var vänlig städa efter er om ni använder duschen.