Köpa/Sälja

Säljaren
Säljaren ska vara förvissad om att en tillsyn görs av lägenheten i samband med överlåtelsen. Vår förvaltare hanterar tillsynen. Ny medlem får gärna närvara.

Mäklaren begär oftast utträde ur föreningen åt dig, men fråga gärna så att detta inte glöms bort. Säljer du lägenheten utan mäklare får du givetvis göra dessa saker själv. Blankett för utträda kan du hitta hos Bredablick förvaltning.

Köparen

Tänk på som köpare av en bostadsrätt att du är medveten om vad det innebär att bo i en bostadsrättsförening och vad det är du faktiskt köper. Läs mer om detta här.

Tänk också på att du som köpare tar över ansvaret för de renoveringar tidigare ägare gjort. Kontrollera så att dessa är fackmässigt utförda och, om så krävs, godkända av styrelsen. Det är särskilt viktigt att renoverade badrum har godkänt tätskikt.

Nyttiga länkar
Här kan du hitta bra information vad man bör tänka på när man köper eller säljer en bostadsrätt.
Om boende
Allt om bostadsrätt
HSB

Medlemsskap & överlåtelse
När du köper en bostadsrätt måste du ansöka om medlemskap i bostadsrättsföreningen och det är styrelsen som godkänner nya medlemmar. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap i föreningen har beviljats. Mäklaren sköter oftast medlemsansökningarna och överlåtelseavtalet åt dig. Mäklaren skickar då det preliminära överlåtelsevtalet till Bredablick förvaltning, som i sin tur skickar detta med din medlemsansökan till föreningen. Sedan kan styrelsen godkänna ditt medlemskap och överlåtelsen blir därmed giltig. Om du inte anlitar en mäklare kan du hitta blanketter för medlemskap hos Bredablick förvaltning.

Föreningen tar ut en kostnad för överlåtelsen, som sköts av Bredablick förvaltning.

Tillsyn
Tillsyn
på lägenheten görs av förvaltaren tillsammans med dig och eventuellt säljaren. Tid för detta bokas av förvaltaren.

El och värme
Du står själv för ditt elabonnemang i lägenheten. Se till att du kontaktat elbolaget innan du flyttar in, så elen inte stängs av. Elmätare finns placerade i låst skåp i källaren. Kontakta styrelsen om du behöver komma åt dessa.

Föreningen står för värmen i lägenheten och kostnaden för detta ingår i medlemsavgiften.

Medlemsavgift
Avier för medlemsavgift får du från Bredablick förvaltning.
Om du som köpare planerar att börja renovera direkt efter överlåtelsen, tänk på att du behöver styrelsens godkännande för en del renoveringar. Läs mer om renovering här.

Marken
Föreningen äger marken.