Historia

Föreningen bildas
Bostadsrättsföreningen Häggen bildades onsdagen den 22 januari 1936. Från början var det tänkt att namnet skulle vara Linden, men detta godkändes inte av länsstyrelsen vilket gjorde att man tog namnet Häggen.

Samma dag hölls det första styrelsemötet.

I den första styrelsen satt:

  • Typografen Thure Jakobsson
  • Cottonstickaren Erik Kallenberg
  • Typografen Gunnar Lindvall
  • Elektrikern Hilding Svensson
  • Ritaren Frans Jönsson
  • Arkitekten som har ritat huset, Carl Rosell, var revisrossuppleant

Huset byggs
Den 22 februari 1936 beslutades att tomterna 2A och 2B i kvarteret Poppeln skulle köpas. Man gjorde även avtal med byggmästare Åke Nilsson att uppföra bygganden.

Den 10 april 1936 hade 39 lägenheter sålts och man hade ett möte där en sjumannakommité tillsatte gårdskarls- och eldarebefattningarna.

Inflyttning
Den 26 september 1936 påbörjades inflyttning i lägenheterna.

Den första föreningsstämman
Den första föreningsstämman hölls i januari 1937 och 58 av föreningens 66 medlemmar närvarade. Mycket skulle hanteras på stämman då det var viktigt att ta upp allt som kunde gå inom garantitiden för byggnaden.

1939
Föreningen köper in två elektriska tvättmaskiner och centrifuger.

1940
Skyddsrum anordnas.

1942
En motion inlämnad av Albert Johansson ”Planering av lekplats för barn på södra sidan” avslogs på föreningsstämman.

På årsfesten utdelades Häggens jubileumsskrift författad och redigerad av Herbert Cronquist. Herbert ledde också en sjumannaorkester och skönsång av Albert Nilsson.

1947
Inköp av oljeanläggningar för samtliga värmepannor.

Fortsättning följer…