Information inför ordinarie föreningsstämma 2021

Ordinarie föreningsstämma i Brf Häggen kommer att hållas genom poströstning den 14 april 2021 kl. 18:00. 

Det är ytterst angeläget att föreningsstämmor i det rådande läget kan genomföras på ett sådant sätt att risken för smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 minimeras. Det finns därför starka skäl att begränsa det fysiska deltagandet vid föreningsstämmor i så stor utsträckning som möjligt under den rådande situationen. För att minska smittspridningen har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att en föreningsstämma ska genomföras med enbart poströstning. Lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2021. 

Styrelsen i Brf Häggen har vid styrelsemöte, med anledning av ovanstående, beslutat att ordinarie föreningsstämma den 14 april 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av Covid-19. 

INFORMATION INFÖR POSTRÖSTNING 

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat underlag för poströstning vilket alla medlemmar har fått i sina brevlådor. 

Har du inte fått denna information i din brevlåda, vänligen kontakta styrelsen@brfhaggen.se.

Årsredovisningen för 2020 hittar du i menyn till vänster och de reviderade stadgarna hittar du här.

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast dagen före stämman, alltså den 13 april, vilket är den sista helgfria vardagen före stämman. Denna ska lämnas i föreningens brevlåda i trappuppgång nr 3, alternativt scannas till styrelsens mail, styrelsen@brfhaggen.se. Har du ändrat dig och önskar rösta på nytt, räknas den senast daterade rösten. 

Gällande styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman. 

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman och kommer att skickas till medlemmen som ställt frågan, publiceras här på föreningens hemsida samt i trapphusen.

RÄTTELSE AVSEENDE KANDIDATURER

I kallelsen är angivet att Gustav Persson kandiderar till styrelsen, utanför valberedningens förslag. Detta är inte korrekt och Gustav Persson kandiderar inte och är således inte valbar.