Årsavgift/Medlemsavgift

Det medlemmarna betalar till föreningen för sin nyttjanderätt, medlemsavgiften eller årsavgiften, bestäms efter hur stora kostnader föreningen har för sin förvaltning och drift samt hur stora övriga intäkter bostadsrättsföreningen har från exempelvis uthyrning av lokaler.

Medlemsavgiften baseras på ditt andelstal, det vill säga hur stor del av föreningen som du äger. Andelstalet baseras främst på hur stor din lägenhet är (i förhållande till huset i helhet), men även på var i huset den ligger, vilken våning, om du har balkong, väderstreck och så vidare. Tanken är att ju mer attraktiv en lägenhet är, desto högre andelstal har du.

Vanligtvis brukar Brf Häggen höja medlemsavgiften med cirka 2% per år, men vissa år har ingen höjning gjorts. Höjningen avser framförallt ökade uppvärmningskostnader på grund av höjda värmeavgifter. Föreningen arbetar kontinuerligt med att minska värmeförbrukningen i fastigheten.

Medlemsavgiften faktureras av Bredablick förvaltning månadsvis. Avgiften ska senast vara betald den sista varje månad. Vid försenad betalning påförs ränta. Vid obetald avgift under längre tid skickas denna till inkasso.