Andrahandsuthyrning

Hyra ut i andrahand
Det är möjligt att hyra ut din lägenhet i andrahand under en kort period om du har särskilda skäl för detta, såsom att du ska prova att vara sambo, ska plugga eller jobba på annan ort eller liknande. Du måste ALLTID dock ha styrelsens tillåtelse innan du hyr ut din lägenhet. Se stadgarna vad som gäller vid andrahandsuthyrning. Föreningen följer generellt hyresnämndens rekommendationer.

Föreningen tar ut en avgift vid andrahandsuthyrning enligt stadgar.

Inkom i god tid med en ansökan till styrelsen (minst 1 månad innan uthyrningen ska börja). I ansökan skall följande framgå:

  • Vilket skäl du har för din uthyrning
  • Hur lång tid det gäller (styrelsen beslutar max om 12 månader i taget som sedan kan förlängas max 12 månader).
  • Vem som ska hyra din lägenhet.
  • Styrelsen ser gärna att hyreskontraktet lämnas in via mejl. Kontakta styrelsen här: Kontaktformulär.

Tänk på detta vid andrahandsuthyrning

Bra information och riktlinjer samt mallar finns på Hyresgästföreningens hemsida.

Inneboende
Det är möjligt för dig att ha en eller flera inneboende i din lägenhet. För detta behövs inte styrelsens godkännande. Personer som bor i din lägenhet räknas endast som inneboende så länge du själv fortfarande bor i lägenheten och står för en del av kostnaderna. Annars räknas det som andrahandsuthyrning.

Olovlig andrahandsupplåtelse
Om en bostadsrättshavare hyr ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens samtycke kallas det för otillåten andrahandsupplåtelse. Om inte medlemmen följer styrelsens anmaning till rättelse, det vill säga att omgående upphöra med den otillåtna andrahandsupplåtelsen, kan föreningen säga upp medlemmens nyttjanderätt till lägenheten.

Även kortare perioder av andrahandsupplåtelse räknas som olovlig andrahandsupplåtelse. Till exempel AirBnB.