Försäkringar och skador

Medlemmens försäkring
Som bostadsrättsinnehavare måste det finnas ett bostadsrättstillägg i din försäkring.

Vid skada
Vid skada i din lägenhet eller i fastigheten ska du kontakta Bredablick förvaltning eller styrelsen samt eventuellt ditt försäkringsbolag.

Badrum och tätskikt
Har du ett badrum utan godkänt tätskikt, tänk på att du inte kan blöta ned väggarna genom att duscha eller liknande. Om en skada uppstår kan du bli ersättningsskyldig gentemot föreningen om godkänt tätskikt saknas.

Statuskontroller
2009 genomfördes statuskontroller av alla lägenheter och lokaler. Protokoll från dessa kontroller har delgivits aktuell bostadsrättshavare vid tillfället. Fråga gärna vid köp av bostadsrätt om dessa protokoll finns. Annars kan styrelsen delge protokoll för aktuell lägenhet. Kontakta styrelsen.

Dessa statuskontroller ligger till grund vid eventuella skador som uppstår i lägenheter och vidare på fastigheten.

Brandskydd
I föreningen har vi systematisk brandskydd genom Anticimex.

Det är inte tillåtet att:

  • Förvara något i trapphusen. Till exempel källsortering, kartonger, döda växter, barnvagnar eller åkvagnar som inte är hopfällda och där insats tagits ur.
  • Ha dörrmatta utanför dörr till lägenhet.
  • Ställa saker i källare eller på vind utanför sitt eget förråd.
  • Att ha sitt förråd olåst. Styrelsen kommer låsa förråd som står olåsta och medlemmen får sedan kvittera ut nyckel till förråd.
  • Lämna dörrar öppna. Gäller framförallt branddörrar på vind och ner till källaren.

Tänk på att ha ett fullgott brandskydd i din lägenhet. Alla lägenhetsinnehavare är enligt lag skyldiga att ha en fungerande brandvarnare i lägenheten. Har du även en brandfilt och en brandsläckare, är du bättre skyddad om något skulle hända.

Här kan du läsa en bra broschyr om Brandsäkerhet flerfamiljshus MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) om vad riskerna är och vad du ska tänka på om det börjar brinna.

Skadedjur
Får du problem med skadedjur i din lägenhet är du också skyldig att genast underrätta styrelsen eller Bredablick förvaltning om detta. Med skadedjur menas till exempel klädmal, pälsängrar, möss, vägglöss, getingar, råttor och kackerlackor. Du kan läsa mer om olika skadedjur och identifiera dem på Anticimex hemsida.

Vanliga skadedjur är mottmal som ofta finns i skafferiet, samt klädmal eller pälsängrar som äter på textilier. Gå gärna igenom din garderob eller klädförvaring någon gång om året, skaka alla kläder och städa ur ordentligt.

Tänk på att alla skadedjur inte alltid syns, men ett varningstecken kan vara att du ser att något har ätit på dina kläder eller på maten i köket.

Tänk också på när du tar in gamla möbler i din lägenhet att se till att dessa inte har skadedjur i sig.

I ditt vinds- och källarförråd bör du förvara textilier i väl förslutna påsar/lådor och se upp med mattor eller madrasser.

Föreningen har genom sin försäkring möjlighet att kostnadsfritt få hjälp av Anticimex med sanering, så det behöver aldrig kosta dig som medlem något.