Trädgården/Gården

Hela Västra Sorgenfri är ett område av kulturhistoriskt Riksintresse med hänsyn till den genuina bebyggelsen från början av 1900-talet som finns här. Vårt hus ritades av den kände malmöarkitekten Carl Rosell och byggdes 1936. Han har också ritat de andra husen i kvarteret Poppeln. Han gjorde en enkel ritning för gården som visar de övergripande funktionerna för gården. För de första husen som byggdes 1934 gjorde han också en ritning för detaljer på staket, cykelstall och sopskjul. Om gårdarna anlades helt efter hans ritning är osäkert. De stora dragen stämmer hur som helst och originalstaketen mot Eslövsgatan/Nobelvägen och finns kvar, liksom nätstaketet mot granngården mot begravningsplatsen.

Några senare ritningar på gården har inte hittats. Den senaste ombyggnaden tillkom antagligen på 80-talet. Den gången förenklades strukturen jämfört med originalet från trettiotalet. En del större träd mellan gårdarna har tagits ner de senaste åren på grund av bland annat almsjukan.

De olika sidorna
Entrésidan av gården, den norra, som vi använder mest är rätt skuggig. Här finns de alla funktioner kopplade till huset. Cykelparkering, miljörum, vattenutkastare och grillplats.

Soligast är det på baksidan av huset det är också på den sidan som gården är mest grön, med en stor gräsmatta och uppvuxna träd. Mot fasaderna står tre avenbokar som kontinuerligt beskärs.

I gränsen mot våra grannar växer en blandning av mindre träd och buskar. Här finns frösådda gullregn, fläder, björk, hästkastanj, daggrosor, sibirisk ärtbuske med mera.

Vi bor ju mitt i staden, så ljud av olika slag är svårt att komma ifrån. Det som upplevs som mest störande är trafikbullret från Nobelvägen. Bullernivåerna kan vi knappast göra något åt, men vi har avskärmat gården visuellt mot trafiken med häckar.

Trafik – till, från och på gården
Cykelparkeringen tar stor plats på gården. De som vill ha sin cykel under tak får även fortsättningsvis använda cykelrummet i källaren.

Biltrafik är inte tillåten på gården och körgrindarna är normalt låsta.

Uteplatser
På entrésidan finns en större uteplats mitt på gården. Här finns också en fast grill.

Annars tillåter föreningen att trädgårdsmöbler flyttas runt, framförallt på baksidan på gräsmattan.

Lek och spel
De stora ytorna på gården fungerar utmärkt för spel och lek. Vi vill att gården ska användas och har på sistone satt upp både gungor och en studsmatta.

Belysning
Det finns två belysningsstolpar vid grillplatsen på framsidan. I övrigt är det fasadmonterad entrébelysning som finns på gården och belysning vid miljörum.

Sopor och återvinning
I dagsläget har vi två stycken miljörum. Dessa är utförda i trä och liknar mycket den form som originalritningen från 1936 framställer. Vi hjälps åt att hålla ordning i miljörummen, om kärlen är fulla får man respektera det och vänta med att slänga sitt skräp tills de är tömda.

Staket
Originalstaketen mot Eslövsgatan och Nobelvägen har renoverats och målats med en ursprunglig grön kulör. Nätstaketet mot granngården, Brf Poppeln, finns kvar.

Material på mark
Betongsten är det dominerande materialet på gården.

Trädgårdsgrupp
Varje år har föreningen ett antal gårdsdagar. Under dessa dagar finns det möjligheter att arbete med gården och trädgården. Vi har i omgångar planterat en hel del lökväxter och har också anlagt nya rabatter.

För tillfället ger föreningen ett arvode på 999 kronor till den som vill och kan vara ansvarig för en trädgårdsgrupp. Ansvar är att samordna inför gårdsdagar och se till att det planteras vårblommor och sommarblommor. Sen att man har lite koll på trädgården under året. Det trevligaste är om det blir en grupp av intresserade.