Cyklar & parkering

Cyklar
Cykelparkering finns längs med fasaden inne på gården.
I källaren finns flera cykelrum med gott om plats för cyklar.

En gång om året i samband med gårdsdag rensas cyklar ut. Cyklarna markeras cirka två veckor innan och om markeringen inte är borttagen vid gårdsdagen kastas cyklarna.

Parkering
Föreningen har ingen egen parkering, däremot finns det gatuparkering längs med gatorna i området.

Boendeparkering
Som boende har du möjlighet att ansöka om boendeparkering på Gatukontoret Malmö Stad.