Vill du engagera dig?

Föreningen välkomnar alla medlemmars engagemang, oavsett vilken nivå man vill engagera sig på. Alla små och stora idéer välkomnas och dryftas. Tveka inte att ta kontakt med styrelsen eller valberedningen. Skicka ett mail eller fyll i vårt kontaktformulär. Du får såklart också gärna prata med styrelsen om du ser att vi är i styrelserummet i källaren eller om du träffar oss på gården.

Veta mer
Är du intresserad av att veta mer om styrelsearbetet och kanske komma med i styrelsen eller i valberedningen, att bli revisor, trädgårdsansvarig eller brandskyddsansvarig – prata med föreningens valberedning. Valberedningen når du på kontaktformulär.

Specifikt intresse eller kunskap
Är du intresserad av att engagera dig i någon specifik fråga eller har en kompetens som kan tillföra föreningen något bra: trädgården, miljöarbete, hemsidan eller vad det nu kan vara, prata med styrelsen.