Alla inlägg av Fredrik

Styrelseledamot

Nycklar

Utlämning av nycklar
Det har blivit dags att återlämna nycklarna som varit utlånade till hantverkarna under arbetet med stammarna. Det kommer finnas medlemmar från styrelsen tillgängliga i styrelserummet i källaren nedanför trappa 3 under följande tider närmsta veckan:

Måndag 13/11, kl 18-19
Tisdag 14/11, kl 18-19
Onsdag 15/11, kl 18-19
Torsdag 16/11, kl 18-19
Lördag 18/11, kl 11-12
Söndag 19/11, kl 17-18

Om du som medlem inte har möjlighet att kvittera ut nyckeln själv utan måste skicka ombud så vänligen kontakta styrelsen på förhand.

Observera
Alla kan komma att behöva visa legitimation – så kom ihåg att ta med leg!

Ordinarie föreningsstämma

Välkommen till stämma för Bostadsrättsföreningen Häggen

Datum & tid: 5 maj 2015 klockan 18:00.

Plats: I källaren nedanför trappa 1.

Ingen föranmälan krävs.

Dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Ordförandes val av protokollförare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justeringsmän
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkänna förslag till dagordning
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
 9. Beslut angåendea) Fastställelse av resultaträkning och balansräkning
  b) Dispositioner beträffande föreningens resultat enligt fastställd balansräkning
 10. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter
 11. Fastställande av arvoden åt styrelse, intern revisor och trädgårdsarbete
 12. Antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall väljas
 13. Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 14. Val av intern revisor, revisorssuppleant samt extern revisor
 15. Val av valberedning
 16. Motion från Lovisa Ovesen Wågert, bifogas kallelsen
 17. Övriga ärenden
 18. Stämmans avslutande

Hela kallelsen kan laddas ner här Kallelse till ordinarie föreningsstämma.

Efter stämman bjuder föreningen på en bit mat.

Mittentvättmaskin i tvättstuga Nobel är lagad!

Repration av mittentvättmaskinen
Repration av mittentvättmaskinen i tvättstuga Nobel har genomförts. Den ska nu fungera felfritt.

Gammal torktumlare
Vi har också sett över torktumlaren, den ovanpå tvättmaskinen, den är för gammal och har för många fel för att vi ska renovera den. Den kommer inte ersättas ev en ny då vi har en ny torktumlare som står på golvet mot ytterväggen. Den fungerar mycket utmärkt!

Lycka till med tvättandet!