Kommande stadgeändringar

Som nämnts i tidigare nummer av Häggennytt kommer styrelsen att genomföra vissa stadgeändringar. Nästa år kommer styrelsen att kalla till extrastämma och det är viktigt att medlemmarna närvarar på denna så att vi snabbt kan komma vidare.