Föreningsstämma

Föreningen skall varje år hålla en årsstämma som alla medlemmar kallas till. Vanligtvis brukar stämman i Brf Häggen hållas i maj och enligt stadgarna ska föreningsstämman hållas innan juni månads utgång. I särskilda fall kan det behöva hållas enextrastämma, om t.ex. en särskild, större fråga ska avgöras eller vid stadgeändring. Redogörelse Vid årsstämman redogörs för årsredovisningen och … Fortsätt läsa Föreningsstämma