Ventilation

Drift- och skötselinstruktioner för självdragsventilation Lägenheterna ventileras enligt självdragsprincipen, vilket innebär att ventilationen sker utan hjälp av fläktar. Friskluft tas in via spaltventiler i ovankant på fönster, luckor som sitter på yttervägg, genom fönstervädring samt genom otätheter i byggnaden. Frånluft/utsug av luft sker via de ventiler/spjäll som finns på väggar i kök, badrum, WC och … Fortsätt läsa Ventilation